Fotos Residenz-Abendlauf 2008

09.05.2008 21. Residenz-Abendlauf Schloss-Neuhaus
nach oben